KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlar Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini ana ilke olarak benimsemiştir. Çalışanlarımız bu sistemleri uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.

Kalite Politikamız;

Müşteri beklentilerini ve memnuniyetini sağlamak, Uluslararası ve Ulusal standartlarına uyumlu çalışabilmek,
Rekabet edebilmek ve rakiplerimizi sürekli izlemek,
Sıfır hatayla çalışmayı sağlamak,
Firmada çalışan tüm personelin eğitim, yetki ve becerilerini geliştirmek,
İnsan sağlığına ve iş güvenliğine gereken özeni göstermek,
Tedarikçilerimizin geliştirilmesini ve memnuniyetini sağlamak,
Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırarak memnuniyetini sağlamak,
Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamaya almak,
Çevre koruma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve çevre bilincini yaygınlaştırmak,
Güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederek tüm süreçleri sürekli geliştirmek,
Kârlılığı arttırmak kalite politikalarımızdır.

Çevre Politikamız;

Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmak,

Küresel kaynakları korumak ve enerji verimliliğini sağlamak,

Kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanımı olmak üzere atıkların bertarafını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, 

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin tüm faaliyetlere yayılmasını sağlamak, 

Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bireysel sorumluluk almaya teşvik eden bir kültür geliştirmek,  

Kaza ve meslek hastalıkları riskini en aza indirmek,

Bu politikalar çerçevesinde;  Tedarikçi ve müşterilerimizi, sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında bize katılmaya teşvik etmek, Yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli canlı tutmak, gözden geçirmek ve geliştirmek, Firmamız ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.